GerKerkEarnewald

Zendingscommissie


Zendingsactiviteiten en evangelisatieactiviteiten zijn voortaan een geïntegreerd onderdeel van de kerkenraadsvergadering.

Wat de zending betreft:
bankrekening: 3209.82.971 ( Rabobank )
t.n.v. Zendingskas Gereformeerde kerk. Tel. 539491