GerKerkEarnewald

Heilig Avondmaal

Viermaal per jaar wordt er in de morgendienst het Heilig Avondmaal gevierd.

Op de zondag daaraan voorafgaand is er voorbereiding op het Heilig Avondmaal.