GerKerkEarnewald

College van Kerkrentmeesters

Penningmeester : de heer K.Westerdijk, tel.: 539477
Lid : de heer W. Klein
Lid : de heer R.Veenje, tel.: 539574
Afgevaardigde van de kerkenraad : de heer J. de Vries 
     

Zij komen op onderlinge afspraak regelmatig bijeen om de materiële zaken van de gemeente te behartigen.