GerKerkEarnewald

Damesbezoekcomité

Leden van het bezoekcomité zijn:

  • Sjoukje Postma, Eilânsgrien 13, tel.: 539458
  • Ria Toering, Krúspaed 1, tel.: 539384
  • Yma Spoelstra, Eendrachtsweg 1 Garyp, tel.: 521453
  • Bontsje Westerdijk, Princenhof 3, tel.: 539300

Deze dames zorgen ervoor, dat oudere gemeenteleden eens een extra bezoekje krijgen.