Skip to main content

Welkom op de site van de PKN gemeente in Earnewâld

Sinds januari 2018 is de fusie van beide gemeenten Gereformeerd en vrijzinnig Hervormd gerealiseerd.
Eén mienskip van de Agnes kerk en de Eben Haëzer kerk.


Preekrooster 2023 van de PKN te Earnewâld

2-jul.    eh    Ds. T.Huttenga   Burgum    
9-jul.   eh   Mevr. J. Bloem   Broeksterwoude    
16-jul.   eh   Dhr. T de Jong   Haskerhorne    
23-jul.   eh   Ds. Y. Hiemstra   Ee    
30-jul.   eh   Mevr. T.  Bloem   Minnertsga    
                 
6-aug.   eh   Mevr. W. de Jong   Zeewolde    
13-aug.   eh   Mevr. A. de Groot   Stiens    
20-aug.   eh   Mevr. D. van Oort   Hoogeveen    
27-aug.   eh   Ds. J. de Kok   Wilsum    
                 
3-sep.   ag   Ds. J. H.  Hamoen   Joure Heilig avondmaal  
10-sep.   eh   Ds. A. Matz   Groningen    
17-sep.   ag   Ds. J. Kraan   Burgum    
24-sep.   eh   Mevr. E. Stellingwerf   Woudsend    
                 
1-okt.   ag   Mevr. J. Mulder-Vogelzang   Friestalig Holwert  
8-okt.   eh   Mevr. P. Boonstra     Burgum  
15-okt.   ag   Ds. Y. Hiemstra     Ee friestalig

Collecten

Iedere week is de 1e collecte voor Goede doelen en de 2e collecte voor Eigen kerk.


De Chips&Cola club onder de bezielende leiding van Age Veldboom

Earnewâld

Earnewâld is een dorp gelegen in het nationaal park “De Alde Feanen”.
Zie voor meer informatie over Earnewâld op de website van www.earnewald.nl.