Welkom op de site van de PKN gemeente in Earnewâld

Earnewâld is een dorp gelegen in het nationaal park “De Alde Feanen”.

Zie voor meer informatie over Earnewâld op de website van www.earnewald.nl.

Sinds januari 2018 is de fusie van beide gemeenten Gereformeerd en vrijzinnig Hervormd gerealiseerd.
Eén mienskip van de Agnes kerk en de Eben Haëzer kerk.


Preekrooster 2022 van de PKN te Earnewâld

Aanvang van de diensten is 9.30 uur tenzij anders aangegeven.

Datum   Kerk   Voorganger
18 sept   Agnes kerk   Griet v.d.Gallien
25 sept   Eben Haëzer kerk   Wilma de Jong
2 okt   Agnes kerk   Johannes v.d.Meer
9 okt   Eben Haëzer kerk   Ds. Huttinga  -  viering Heilig Avondmaal
16 okt   Agnes kerk   Elly Stellingwerf
23 okt   Eben Haëzer kerk   Alexandra Mats
30 okt   Agnes kerk   Hessel Hansma


Collecten

Iedere week is de 1e collecte voor Goede doelen en de 2e collecte voor Eigen kerk.

© PKN Gemeente Earnewâld