PKNgemeenteEarnewald

Welkom

Welkom op de site van de PKN gemeente in Earnewâld.

Earnewâld is een dorp gelegen in het nationaal park “de Alde Feanen”.
Zie voor meer informatie over Earnewâld op de website van www.earnewald.nl.

Sinds januari 2018 is de fusie van beide gemeenten Gereformeerd en vrijzinnig Hervormd gerealiseerd.
Eén MIENSKIP van de Agnes kerk. en de Eben Haëzer kerk.


 

Collecten

De eerste collecte is altijd voor een goed doel.
De tweede collecte is voor de kerk.

Dit geldt  voor zowel de Agnes als de Eben Haëzer Kerk.

 

27 januari 2021

Beste leden/ gastleden en een ieder die zich verbonden voelt met onze protestantse gemeente.

Even een terugblik.

We hebben een roerig kerkelijk jaar achter de rug, het jaar 2020 waarin het onmogelijke mogelijk werd, het sluiten van onze kerkgebouwen. Zo gauw de coronamaatregelen het toelieten hebben wij in de zomer onze deuren weer geopend. Soms voelden wij ons lichtelijk ontheemd in een kerkdienst waarin niet gezongen kon worden en het gezellige samenzijn na de kerkdienst niet kon plaatsvinden.

Toch kunnen we terugzien op mooie diensten waarin verschillende voorgangers inspirerende preken hielden en de lofzang op verschillende manieren werd vertolkt via orgel, piano, voorzang of YouTube.

Elly Stellingwerf heeft op verzoek van de kerkenraad sinds september 2020 het pastoraat weer opgepakt en al vele huisbezoeken gedaan. Op woensdagochtend was er een koffieochtend en de gespreksgroepen begonnen weer. De Chips&Cola club ging weer van start onder de bezielende leiding  van Age Veldboom en Johan van der Velde  en Sietske de Vries startte weer de zondagavond groep.

Helaas viel alles vanaf december door de hernieuwde lockdown weer stil. De kerkdeuren gingen opnieuw dicht. De Kerstvieringen gingen niet door en het voorafgaande kerstdiner voor vrijwilligers en ouderen ging aan ieders neus voorbij. Vandaar dat we in de week voor Kerst met rode kerststerren langs de deur zijn gegaan, binnen en buiten het dorp werd deur aan deur een mooie plant met een hoopvolle Kerstspreuk gebracht. Gezien de vele reacties werd het erg gewaardeerd. De kerken zijn wel helemaal versierd met kerstbomen en lichtjes zodat met Kerst de deuren open konden voor een ieder die behoefte had om even in de kerk te zijn.

Nu is het wachten op versoepelde maatregelen zodat we weer los kunnen gaan met diensten en clubs.

Elly Stellingwerf onderhoudt nu de contacten via de telefoon en de gespreksgroepen en C&C club gaan zo gauw het mag weer beginnen.

Wij vertrouwen erop dat we gaandeweg elkaar weer als gemeente zullen ontmoeten.

Tot die tijd blijven wij als kerkenraad achter de schermen druk bezig om onze mooie kleine gemeente levendig te houden. Wij zijn ontzettend blij en dankbaar voor alle inzet die door Elly en onze vrijwilligers op vele fronten gedaan wordt. Zonder deze inzet zou de gemeente niet verder kunnen, we voelen hierdoor ons gesterkt om moedig verder te gaan.

Wetende dat een ieder van ons geïnspireerd wordt door de aloude woorden van Geloof, hoop en liefde.

Dat die liefde ons ook dit nieuwe jaar weer mag verbinden.

Uit naam van de kerkenraad,

Anje Wester-Koopmans.