PKNgemeenteEarnewald

Welkom op de site van de PKN gemeente in Earnewâld

Earnewâld is een dorp gelegen in het nationaal park “De Alde Feanen”.
Zie voor meer informatie over Earnewâld op de website van www.earnewald.nl.

Sinds januari 2018 is de fusie van beide gemeenten Gereformeerd en vrijzinnig Hervormd gerealiseerd.
Eén mienskip van de Agnes kerk en de Eben Haëzer kerk.


15 mei bevestigingsdienst


Mirjam Postma Word bevestigd als ouderling
Afscheid van Anne de Boer.
Onder leiding van Elly Stellingwerf.
Muziek van 'Band of brothers'.

Collecten

Iedere week is de 1e collecte voor Goede doelen en de 2e collecte voor Eigen kerk.