Skip to main content

2022 - Afscheid organist Pieter Herder

Op 31 juli is tijdens de dienst het jubileum en tevens afscheid van Pieter Herder gevierd.
Pieter was 60 jaar organist van onze kerk.

Onderstaand een indruk van dit afscheid en huldiging via fotomateriaal.


Piano

12 april 2019

Wat een werk. Bedankt vrijwilligers voor jullie behulpzaamheid!!
Deze piano is voor een deel geschonken aan de kerk in Eernewoude door de Van Keimpema Stichting.
We zijn er erg blij mee.


2015

Startzondag 13 september 2015. Elly op de preekstoel. Tryntje de Vries aan het woord.

Doopdienst op 30 aug. van Marijn van der Veen (Gooitsen en Tamara). Anje feliciteert de ouders namens de kerkenraad. Ds. Kroon uit Garijp leidt de dienst.

Koffiedrinken na de dienst. (30 aug.) Miriam schenkt in.

Koffiedrinken na de dienst (30 aug.)

Schoonmaakdagen april 2015. Zonnetje schijnt. Mooie dag.

Lekkere koele kerk tijdens de warme braderiedagen ( 3 aug. 2015).

Buurman Johannes de Vries in actie tijdens de schoonmaakdag