PKNgemeenteEarnewald

Welkom

Welkom op de site van de PKN gemeente in Earnewâld.

Earnewâld is een dorp gelegen in het nationaal park “de Alde Feanen”.
Zie voor meer informatie over Earnewâld op de website van www.earnewald.nl.

Sinds januari 2018 is de fusie van beide gemeenten Gereformeerd en vrijzinnig Hervormd gerealiseerd.
Eén MIENSKIP van de Agnes kerk. en de Eben Haëzer kerk.


Kerknieuws 15 juni 2020

Beste leden, gastleden en een ieder die zich verbonden voelt met onze kerk.

De twee afgelopen zondagen mochten wij weer meemaken hoe het voelt om een reguliere kerkdienst bij te wonen. Het voelt bijzonder goed!
Natuurlijk er mag niet gezongen worden maar wat fijn dat je met voorzangers, piano, orgel en youtubefilmjes op zoveel andere manieren de lofzang gaande kunt houden. Wij nodigen een ieder uit om dat mee te beleven. Graag uw naam met telefoonnummer in de witte brievenbus van de kerk doen. Nu zondag preekt Elly Stellingwerf, onderdeel van de dienst zullen de India foto’s zijn, gemaakt door Wim en Sietske Klein op hun groepsreis door India. De foto’s hangen deze zomer als expositie in de kerk. Het preekrooster hangt in de kasten bij de kerken en is te vinden op onze site www.pknearnewâld. Het eerstvolgende kerkblad komt in de maand augustus.

Laatste mededeling: We zetten een actie op voor mensen die zwaar getroffen zijn in deze wereldwijde Corona pandemie. Iedereen kan meedoen door geld te
doneren op

rek.nr. NL02RABO0320903664 diaconie t.n.v. corona actie van de P.G. te Earnewâld.

of gewoon door geld in de witte brievenbus te doen. De opbrengst maken wij bekend in het kerkblad en in de kasten bij de kerken.

De doelen zijn: Kerk in actie “Help een stille coronaramp voorkomen” In Colombia waar scholen en restaurants nog gesloten zijn en iedereen verplicht in quarantaine moest. Veel mensen verdienen hun brood met een handeltje op straat of op de markt. Zoals Maria, die sieraden verkoopt, maar nu niemand de deur uit mag, kan ze haar sieraden niet meer aanbieden.
Ons tweede doel: “Help mij leven” het voor ons zo bekende project van Robert Smits die werkt met de straatkinderen van Rio de Janeiro. Hij probeert om in een wereld vol geweld deze kinderen een toekomst te bieden. Normaal gesproken is dit al zwaar maar door corona is de toestand vele malen slechter.
Wij vragen dan ook, geef met uw hart en met een gulle hand voor deze allerarmsten.

De kerk verdubbelt de opbrengst!

Namens de kerkenraad,
Anje Wester.
06 – 53 72 77 93

 


 31 oktober 2020 in de Eben Haëzer tsjerke oan de Wiidswei

Contemplation

“SONG FOR IRELAND”

Het is de ochtend van 16 maart en Aislin wordt wakker in haar auto, in de berm van een landweggetje ergens in Ierland. Ze heeft geen idee wat ze daar doet en hoe ze daar gekomen is. Ze heeft zelfs geen idee wie ze zelf is...

Na de succesvolle productie Brothers in Arms is Paddy’s Day Off terug met de muziekvoorstelling Song for Ireland, een hommage aan Ierland, aan de Ieren en aan hun muziek.
Weemoedige ballades, feestelijke pubsongs en opzwepende jigs en reels vertellen het verhaal van Aislin's zoektocht naar haar identiteit.

De politieke situatie in Ierland maakt de voorstelling actueel maar geheel naar de aard van de Ieren, en zoals we kunnen verwachten van Paddy’s Day Off, wordt het vooral een groot muziekfeest.

Mario Kramer - zang, gitaar
Tseard Nauta - contrabas, viool, zang
Wander van Duin - banjo, mandoline, zang
Atsje Lettinga - Regie

paddysdayoff.com

 

 


Collecten

Voortaan is de eerste collecte altijd voor een goed doel.
De tweede collecte is voor de kerk.

Dit geldt  voor zowel de Agnes als de Eben Haëzer Kerk.