PKNgemeenteEarnewald

Welkom op de site van de PKN gemeente in Earnewâld

Earnewâld is een dorp gelegen in het nationaal park “De Alde Feanen”.
Zie voor meer informatie over Earnewâld op de website van www.earnewald.nl.

Sinds januari 2018 is de fusie van beide gemeenten Gereformeerd en vrijzinnig Hervormd gerealiseerd.
Eén mienskip van de Agnes kerk en de Eben Haëzer kerk.


Kerkdiensten juli en augustus 2022

In de maanden juli en augustus vinden de kerkdiensten plaats in de Eben Haëzerkerk.

Aanvang alle diensten:  9.30 uur.
Na de dienst is er koffiedrinken.


Behalve 14 augustus. De dienst vangt dan aan om 11.uur en staat vanaf 10.00 uur de koffie klaar.

 

Collecten

Iedere week is de 1e collecte voor Goede doelen en de 2e collecte voor Eigen kerk.