PKNgemeenteEarnewald

Welkom op de site van de PKN gemeente in Earnewâld

Earnewâld is een dorp gelegen in het nationaal park “De Alde Feanen”.
Zie voor meer informatie over Earnewâld op de website van www.earnewald.nl.

Sinds januari 2018 is de fusie van beide gemeenten Gereformeerd en vrijzinnig Hervormd gerealiseerd.
Eén mienskip van de Agnes kerk en de Eben Haëzer kerk.


Kerkdiensten juli en augustus 2022

In de maanden juli en augustus vinden de kerkdiensten plaats in de Eben Haëzerkerk.

Aanvang alle diensten:  9.30 uur.
Na de dienst is er koffiedrinken.


Afscheid organist Pieter Herder

Op 31 juli is tijdens de dienst het jubileum en tevens afscheid van Pieter Herder gevierd. Pieter was 60 jaar organist van onze kerk.

Onderstaand een indruk van dit afscheid en huldiging via fotomateriaal.

IMG 9875
IMG 9896
IMG 9862
IMG 9907
IMG 9913
IMG 9925

Collecten

Iedere week is de 1e collecte voor Goede doelen en de 2e collecte voor Eigen kerk.