Welkom op de site van de PKN gemeente in Earnewâld

Sinds januari 2018 is de fusie van beide gemeenten Gereformeerd en vrijzinnig Hervormd gerealiseerd.
Eén mienskip van de Agnes kerk en de Eben Haëzer kerk.


De Chips&Cola club onder de bezielende leiding van Age Veldboom


Preekrooster 2023 van de PKN te Earnewâld

Datum   Locatie   Naam voorganger Bijzonderheden   Woonplaats
5-mrt.   ag   Sipke Draisma        
12-mrt.   eh   Dhr. H. Hansma       Burgum
19-mrt.   ag   Pytsje Boonstra   Schooldienst    
26-mrt.   eh   Mevr. E.Stellingwerf       Woudsend
                 
2-apr.   ag   Ds. A. Matz       Groningen
9-apr.   eh   Mevr. W. Marinus-Zijlstra       Garyp
16-apr.   ag   Dhr. T. de Jong       Haskerhorne
23-apr.   eh   Ds. T.Huttenga       Burgum
30-apr.   ag   Mevr. E. Stellingwerf       Woudsend
                 

Collecten

Iedere week is de 1e collecte voor Goede doelen en de 2e collecte voor Eigen kerk.


Earnewâld

Earnewâld is een dorp gelegen in het nationaal park “De Alde Feanen”.
Zie voor meer informatie over Earnewâld op de website van www.earnewald.nl.

© PKN Gemeente Earnewâld