Skip to main content

Welkom op de site van de PKN gemeente in Earnewâld

Sinds januari 2018 is de fusie van beide gemeenten Gereformeerd en vrijzinnig Hervormd gerealiseerd.
Eén mienskip van de Agnes kerk en de Eben Haëzer kerk.


Preekrooster 2023 van de PKN te Earnewâld

                     
5-nov   ag   S.Grijpstra, Sneek            
12-nov   eh   Geen dienst            
19-nov   ag   Mevr. P. Boonstra       Gedachtenisviering    
26-nov   eh   Ds. J. Kraan            
                     
3-dec   ag   Mevr. Koops Schettens Friestalig   Friestalig        
10-dec   eh   Ds. F. F. Fink   Drachten        
17-dec   ag   Dhr. H. Hansma Burgum            
24-dec   ag   Wordt nader bekend gemaakt       22.00 uur    
25-dec   eh   Mevr. Pytsje Boonstra Burgum            
31-dec   ag   Dhr. Sipke Draisma   Sneek   19.00 uur    

Collecten

Iedere week is de 1e collecte voor Goede doelen en de 2e collecte voor Eigen kerk.


De Chips&Cola club onder de bezielende leiding van Age Veldboom

Earnewâld

Earnewâld is een dorp gelegen in het nationaal park “De Alde Feanen”.
Zie voor meer informatie over Earnewâld op de website van www.earnewald.nl.