PKNgemeenteEarnewald

Heilig Avondmaal

Viermaal per jaar wordt er in de morgendienst het Heilig Avondmaal gevierd.
Op de zondag daaraan voorafgaand is er voorbereiding op het Heilig Avondmaal.

Avondmaaldiensten 2020

(Vanwege de corona crisis zijn deze momenteel niet gepland)

2020 .. ..   .. .. ..

A = Agnes kerk
E = Eben Haëzer kerk