PKNgemeenteEarnewald

Heilig Avondmaal

Viermaal per jaar wordt er in de morgendienst het Heilig Avondmaal gevierd.
Op de zondag daaraan voorafgaand is er voorbereiding op het Heilig Avondmaal.

Avondmaaldiensten 2019

2019 5 19   ds. Huttenga 9.30 uur A
2019 7 14   ds. G. Postma 9.30 uur EH
2019 9 22   ds. G. Postma 9.30 uur A

A = Agnes kerk
E = Eben Haëzer kerk