PKNgemeenteEarnewald

Heilig Avondmaal

Viermaal per jaar wordt er in de morgendienst het Heilig Avondmaal gevierd.
Op de zondag daaraan voorafgaand is er voorbereiding op het Heilig Avondmaal.

Avondmaaldiensten 2018

Datum Kerk Voorganger
12 aug. E.H. ds. Huttenga
11 nov. E.H.  ds. J. Kroon

A = Agnes kerk
E = Eben Haëzer kerk