PKNgemeenteEarnewald

Kosters

Kosters van de Agnes kerk en de Eben Haëzer kerk:

  • Martinus Adema 0511-539256
  • Remkes Veenje 0511-539574
  • Ulbe Postma
  • Joost Hamstra
  • Willem de Haan