Skip to main content

Boekhouder

Boekhouder van de PKN gemeente is Lamine Westerdijk-Dam, tel.nr. 0511-539491

Agneskerk: rek.nr. NL88RABO0335464629
Eben Haëzer kerk: rek.nr. NL38RABO0320904083

Voor meer inhoudelijke informatie over de PKN gemeente kunt u terecht bij de voorzitter van de kerkenraad.