PKNgemeenteEarnewald

Damesbezoekcomité

Momenteel zijn wij bezig met het vormen van een team.

Pytsje Postma Bosgra coördineert dit.