PKNgemeenteEarnewald

Kerkenraad

Voorzitter :

Anje Wester-Koopmans. Telefoon 06- 53727793

Scriba :

Anne de Boer. Telefoon 0511-521374

Ouderling :

Jelle Siderius
Adriana Veenje-Landheer
Daan den Hoed

Diaken

:

Pytsje Postma-Bosgra
Ype-jelle Poortinga

De kerkenraad vergadert een keer in de maand op maandagavond  behalve in de maanden juli en augustus.